22. jul 2017
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Varstvo učencev


Za učence 1.razreda je organizirano jutranje varstvo, za ostale učence vozače pa varstvo vozačev skladno s šolskimi prevozi. Po pouku so prijavljeni učenci vključeni v oddelke podaljšanega bivanja na centralni šoli in podružničnih šolah Jurklošter, Sedraž in Zidani Most. Učenci s PŠ Laziše se glede na potrebe lahko vključijo v oddelke podaljšanega bivanja v Rimskih Toplicah.

Dejavnost- KAJ

Izvajalec- KDO

ČAS

OPB 1 učenci 1. in 2. razreda

Špela Mišmaš
Dušanka Klančar
11.50 - 16.00

OPB 2 učenci 2. in 3. razreda

Janja Cesar Doberšek
Nuša Ocvirk
11.50 - 15.10

OPB 3 učenci 4. - 5. razreda

Mateja Hriberšek
Monika Randjelović
 
12.40 - 14.20

Jutranje varstvo

Nuša Ocvirk  
PB / VV

Irena Vavričuk
Klara Trkaj
Daniela Babič
Zdenka Juteršek
Jelka Jelenc

 

PŠ Sedraž

 

 

Jutranje varstvo, varstvo vozačev

Mateja Hriberšek

 

OPB, učenci 1. - 5. razreda

Janja Holcer

11.50 - 16.00

PŠ Zidani Most

 

 

Jutranje varstvo, varstvo vozačev

učiteljice PŠ 

 

OPB, učenci 1. - 5. razreda

Monika Randjelović

11.40 - 15.50

PŠ Jurklošter

 

 

Varstvo vozačev

Estera Krajnc

 

OPB, učenci 1. - 5. razreda

Milena Pušnik 11.40 - 15.50

PŠ Laziše

 

 

Varstvo vozačev

Martina Jelenc

 

Drugo CŠ

 

 

JVV– 7.00 – 7.45

Jutranje varstvo vozačev

PVV– 13.20  - 15.05

Popoldansko VV

učitelji po urniku varstva

 

učitelji po urniku

 

Jedilnica, telovadnica, igrišče, zgornja avla

 

Dežurstvo v odmorih;

dva učitelja hkrati na RS in PS

Telovadnica, igrišče, garderobe, hodniki, jedilnica,

Varstvo v času pouka
(proste ure)

učitelji po razporedu

Jedilnica

VV po pouku

učitelji po urniku

Jedilnica, telovadnica, igrišče,…

Dežurstvo/vratarstvo

učenci 9. in 8.r - hišni red

Garderoba, jedilnica, hodniki

Nošenje malice prvošolcem

Odnašanje v kuhinjo

učenci 9. razreda

učenci 5. razreda

 

Delitev opoldanske malice

učenci 8. razreda

 


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2017 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani