22. jul 2017
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Izbirni predmeti


Poleg obveznih predmetov  šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov.  Posamezni učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je izbirnih predmetov lahko opravičen.

V letošnjem šolskem letu bodo učenci 7., 8. in 9. razreda vključeni v naslednje skupine izbirnih predmetov:

 

IZBIRNI PREDMET

UČITELJ

Nemščina 1 (NI1), 2 (NI2), 3 (NI3)

Natalija Pušnik

Multimedija (MME)

Franc Unuk

Šport za sprostitev (ŠSP)

Jožica Krajnc - Romih

Šport za zdravje (ŠZZ)

Jožica Krajnc - Romih

Izbrani šport (IŠP)

Jožica Krajnc - Romih

Obdelava gradiv - les (OGL)

Andrej Podpečan

Robotika v tehniki (RVT)

Andrej Podpečan

Elektronika z robotiko (EZR)

Andrej Podpečan

Okoljska vzgoja (OV1, OV2, OV3)

Katja Mejač

Vzgoja za medije - radio (VMR)

Jasmina Oblak

Vzgoja za medije - televizija (VMT)

Jasmina Oblak

Glasbeni projekt (GLP)

Alenka Štigl


Skladno s spremembami in dopolnitvami Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št.63/13) v tem šolskem letu učencem 4., 5. in 6. razreda ponujamo neobvezne izbirne predmete (NIP).

Neobvezni izbirni predmeti učencem omogočajo, da obiskujejo pouk tistih predmetov, ki so jih izbrali glede na svoje želje oziroma sposobnosti. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti ( znanje pri NIP se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in vplivajo na napredovanje v višji razred).

Učenci 4., 5. in 6. razreda matične šole in podružničnih šol bodo v tem šolskem letu obiskovali neobvezne izbirne predmete Šport, Umetnost in drugi tuji jezik Nemščina.
          
Ponudba neobveznih izbirnih predmetov

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET (4., 5. in 6. R.)  
UČITELJ                                                                                  

MATIČNA ŠOLA

 

Nemščina (N2N)

JASMINA OBLAK

Šport (NŠPO)

JOŽICA KRAJNC ROMIH

Umetnost (NUM)

KARMEN ULAGA

PŠ SEDRAŽ

 

Umetnost (NUM)

MAJA LAPORNIK


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2017 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani